Ongevallen, blessures: wat te doen ?

Procedure in verband met sportongevallen

De jeugdspelers van SV Wevelgem City zijn – voor zover ze minimum 5 jaar zijn en aangesloten bij de KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen . Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen. Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten.

Criteria van tegemoetkoming

Enkel  tussenkomst voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming

Algemeen kan men stellen:

Aangifte van sportongevallen

Wat te doen met kosten?

Opvolging Blessurebehandeling

Opstarten na een blessure gebeurt altijd in overleg met revalidatietrainer Govert Quinten en de kinesist. Er wordt niet meteen aangesloten bij de groep. Govert zorgt voor een persoonlijk schema tijdens de revalidatietrainingen. Het is ook Govert die het fiat geeft of een speler al dan niet terug aansluit bij z’n ploeg.

Contactgegevens

Contactgegevens medische staf Clubdokter:

Club Kiné Jeugd:

LTPD Trainer:

Spoedopname: