Algemene missie en visie SV Wevelgem City

SV Wevelgem City heeft tot doel  de jeugd uit de regio Wevelgem te ontwikkelen door het beoefenen van voetbalsport op een kwalitatief hoogstaande wijze en op een zo hoog mogelijk niveau. Dit dient te gebeuren binnen een hechte organisatiestructuur waar naast het plezier in het beoefenen van de voetbalsport, tevens een gezellig en actief verenigingsleven centraal staat.

Het steeds verder optimaliseren van de jeugdopleiding ziet de club als de belangrijkste voorwaarde voor het verzekeren van zijn eigen duurzaam bestaan en dit niet alleen op sportief vlak, maar evenzeer op vlak van het verenigingsleven. Daarom willen wij een kader aanbieden waarbij jongeren zich in het voetbalspel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen zodat ze er echt plezier aan beleven en ze nadien in de vereniging actief blijven als speler, trainer, scheidsrechter, bestuurslid, afgevaardigde, medewerker, … .

Waarden van de club

Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers zelf in hun groei naar volwassenheid, alsook voor de club die streeft naar een positief imago, wat enorm beïnvloed wordt door de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe. Belangrijke waarden die we de spelers wensen bij te brengen  zijn: 

  • sportieve strijdlust
  • groepsgeest
  • naleven van groepsafspraken
  • respect leren opbrengen voor zichzelf en anderen
  • hartelijkheid

Visie van de club op jeugdopleiding

De jeugdopleiding van SV Wevelgem City wil alle spelers opleiden volgens hun mogelijkheden en begeleiden in het voetbalspel, waardoor zij zich als individu kunnen ontwikkelen in teamverband en er heel wat plezier aan beleven.

Het uiteindelijke doel is om jaarlijks minstens 4 jeugdspelers te kunnen laten doorstromen naar de A-kernen vanuit de interprovinciale werking. Dit dient te gebeuren op een pedagogisch verantwoorde wijze en in een kindvriendelijke omgeving. Hierbij zijn morele en sociale waarden als respect, discipline en sportieve strijdlust de hoekstenen.

De jeugdopleiding wil ook een sociaal-maatschappelijke rol spelen in de regio door samenwerking met de gemeente, omliggende ploegen en scholen.

Lees ook