-> terug naar overzicht ‘jeugdinfo’

Missie en visie jeugdopleiding

Jeugdopleiding SV Wevelgem City wil alle spelers opleiden volgens hun mogelijkheden en begeleiden in het voetbalspel, waardoor zij zich als individu kunnen ontwikkelen in teamverband en er heel wat plezier aan beleven. Het uiteindelijke doel is om jaarlijks minstens 3 jeugdspelers te kunnen laten doorstromen naar de A-kern. Dit dient te gebeuren op een pedagogisch verantwoorde wijze en in een kindvriendelijke omgeving. Hierbij zijn morele en sociale waarden als respect, discipline en sportieve strijdlust de hoekstenen. De jeugdopleiding wil ook een sociaal-maatschappelijke rol spelen in de regio door samenwerking met de gemeente, omliggende ploegen en scholen.

Om deze missie te kunnen vervullen, dienen wij volgende voorwaarden te vervullen.

Visie intern beleid

Opleiding – ontwikkeling – doorstroming

Door het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding vanaf 5 jaar door ervaren en geschoolde trainers wensen we de talenten van elke speler volgens zijn mogelijkheden te bevorderen. Altijd zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de ontwikkeling van het kind, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn. De sportieve pijlers waarop we onze visie willen uitbouwen, zijn:

Tijdens de opleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en het groepsbelang. Zo wordt weinig aandacht geschonken aan de resultaten van de wedstrijden, maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken. Zo worden de betere spelers naar een hogere categorie overgeheveld als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is. Met het oog hierop worden de spelers 2x per jaar geëvalueerd. Tevens is het belangrijk dat elke speler voldoende aan bod komt. Daarom stellen wij als norm dat elke speler minstens gemiddeld 50% van wedstrijdduur speelt.

Vanaf U16 organiseren we omwille van beperking infrastructuur en capaciteit enkel competitie en opleiding op Interprovinciaal niveau. Vanaf deze leeftijd wordt er gewerkt en geselecteerd in functie van de doorstroming naar eerste ploegen en kunnen de regels betreffende wedstrijdselecties en wedstrijdduur afwijken van bovenstaande.

Plezier beleven

Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de wedstrijden van het eerste elftal, alsook voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren. Daartoe willen wij streven om voor elke leeftijdscategorie verschillende teams aan wedstrijden te laten deelnemen.

Tevens worden hiertoe voor alle ploegen teambuilding activiteiten georganiseerd. Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club. Ouders dienen zich in ieder geval betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Het is de betrachting van de club om van de totaliteit één grote familie te maken. Daarom willen wij veel ouders betrekken in allerlei activiteiten in de club en zodoende de groep vrijwilligers vergroten. Dit is een heel belangrijk aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling van onze Jeugdopleiding.

Kindvriendelijke omgeving

De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect van onze jeugdopleiding. De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun opvoeding. Op dit vlak vormt de opleiding een toegevoegde waarde van wat de spelers meekrijgen van de ouders en van de school. We onderschrijven dan ook dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de speler. Bijgevolg wordt er binnen het trainingsprogramma uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv. tijdens de examenperiodes). Een diploma is een vereiste om te slagen in het leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding.

Waarden

Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers zelf in hun groei naar volwassenheid, alsook voor de club die streeft naar een positief imago, wat enorm beïnvloed wordt door de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe. Belangrijke waarden die we de spelers wensen bij te brengen zijn : 

Respect is onze meest fundamentele norm, omdat alle normen gebaseerd zijn op ons respect voor de andere mens. Respect wordt in onze Jeugdopleiding vertaald als volgt:

Internationale Panathlonverklaring

In het kader van ons jeugdbeleid heeft SV Wevelgem City beslist om zich met de volledige club ook te scharen achter de Internationale Panathlonverklaring i.v.m. ethiek in de Jeugdsport.
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Lees meer.

Visie extern beleid

SV Wevelgem City wil aanzien worden als een goed gestructureerde club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding, die een belangrijke sociale rol wil spelen in de Wevelgemse gemeenschap. Hierdoor kan een grote betrokkenheid ontstaan met diverse externe partijen zoals sponsors, lokale overheden, omliggende clubs, … Deze partijen kunnen enerzijds direct, maar zeker op lange termijn een min of meer belangrijke rol, spelen voor onze club.
Accenten worden gelegd op volgende vlakken:

Bij allerlei sociaal maatschappelijke acties waaraan onze club haar medewerking verleent wordt nadrukkelijk de medewerking gevraagd van de jeugdopleiding (bestuur, trainers, afgevaardigden en spelers). Elke 3 jaar wordt één activiteit georganiseerd waarbij geldelijke steun geschonken wordt aan een groepering die zich inzet voor kinderen.

Lees ook