De ouders moeten te allen tijde beseffen dat het resultaat ondergeschikt is aan de opleiding. Het belangrijkste is dat de spelers bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als persoon.

• Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling tussen de ouders en de Technische staf. Kritiek formuleren is gemakkelijk, maar laat deze opbouwend zijn en breng deze tot bij de juiste personen. Het luidkeels en ongepast uiten van andere visies, zal niet getolereerd worden. Bespreek meningsverschillen discreet met de trainer of de coördinator.

• De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier te supporteren voor alle jeugdspelers van de ploeg (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …).

• Steun uw jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen waard ! Ouders zijn geen trainers en dus kan coachen alleen van een trainer komen.

• Het betreden van de velden is voor de ouders verboden.

• Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de club in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang ontzegd worden. Dit kan zelfs gevolgen hebben op het lidmaatschap van de speler zelf.

• De ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.

• Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen en andere groepsactiviteiten waarvoor de spelers een financiële bijdrage moeten leveren, gebeurt altijd na contact met de technische staf. Hier moet voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle ouders. Uiteraard mogen deze activiteiten niet in conflict zijn met trainingen of wedstrijden of andere clubactiviteiten.

• In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het Jeugdbestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen.

• Enkel ouders van de ploegen U6 worden toegelaten in de kleedkamers.

• Vervoer
Voor de verplaatsingen naar de wedstrijden wordt geen gebruik gemaakt van externe vervoerdiensten, dit om het lidgeld betaalbaar te houden. Hierbij rekenen we op de fair-play van de ouders om dit onderling af te spreken zodat niet telkens dezelfde ouders rijden.
Voor de ploegen U6 en U7 zijn er, conform de verkeerswetgeving, kinderzitjes voorzien voor de jeugdspelers. De respectievelijke trainers en jeugdafgevaardigden zullen met de ouders die rijden afspreken dat de zitjes effectief gebruikt worden !