Dit zijn onze strategische doelstellingen Jeugdopleiding:

De interne communicatie binnen de club (meer specifiek binnen de Jeugdopleiding) borgen door de opmaak van een communicatieplan.

Een goede communicatie is heel belangrijk; het betekent immers elkaar op tijd informeren zodat elkeen binnen de club weet wat van hem verwacht wordt. Daartoe dienen acties uitgewerkt op volgende deeldomeinen :

De sportieve opleiding / ontwikkeling van onze jeugdspelers verder uitbouwen zodat de talenten kunnen doorstromen naar het eerste elftal.

Hierbij dient vooral gewerkt op volgende vlakken:

Ervoor zorgen dat onze club een aantrekkingspool wordt voor jeugdige talenten uit onze gemeente en omstreken.

Naast de kwaliteitsverbetering van de trainers dient in eerste instantie dient verder gewerkt aan een uitbreiding van het aantal jeugdspelers door het nemen van o.a. volgende initiatieven: 

Uitwerken van een medisch stappenplan, gebaseerd op blessure-preventie en-behandeling, uitwerken en implementeren in samenwerking met de Medische Staf

Samen met het Dagelijks Bestuur en de Medische Staf een permanent beleid ivm medische begeleiding uitwerken voor alle jeugdspelers.
Deze doelstelling dient stelselmatig uitgebouwd. Een meerjarenplanning zal hiertoe noodzakelijk zijn.
In eerste instantie is het de bedoeling om iedereen bewust te maken dat preventieve blessure-behandeling noodzakelijk is. Ook het EHBO – gebeuren dient in de eerste plaats aangepakt. Stappen naar biometrische screening en medisch onderzoek te nemen.

Onze ‘Familieclub’ verder uitbouwen door een grotere betrokkenheid van spelers, trainers en ouders. Hierdoor zal de vrijwilligerswerking nog meer geactiveerd worden.

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze club. Dankzij hun hulp en medewerking op allerlei vlak straalt het dynamisme van de club uit op de omgeving.
Hier is het belangrijk dat een aantal initiatieven ontstaan waardoor meer ouders (en oudere spelers) voelen dat zij meer betrokken zijn bij de club.

Een stappenplan uitwerken, samen met de gemeente, om de accommodaties (gebouwen en terreinen) te moderniseren voor de Jeugdwerking.

De accommodaties van SV Wevelgem City zijn momenteel 20 jaar oud. Rekening houdend met dit feit alsook met de grote toestroom van nieuwe jeugdspelers dient een plan opgemaakt om zowel de gebouwen als de terreinen te moderniseren (en te optimaliseren). Vooral de aanleg van een KUNSTGRASVELD verdient uiterste prioriteit als de club wil verder groeien.