Identiteitskaarten

Ook dit seizoen kan er enkel nog gespeeld worden mits voorlegging van officiële identiteitskaart. De bondspasjes zelfs met foto zijn niet meer geldig. Indien niet gespeeld wordt met een officiële pas, wordt de forfaitscore toegekend. Voor de jeugdspelers, die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, zullen de ouders een identiteitskaart moeten aanvragen bij het gemeentebestuur.

Afgelasting van wedstrijden

Tijdens de winterperiode heeft de Voetbalbond schikkingen getroffen om informatie hierover te bekomen via:

Afgelasting van trainingen

Wanneer om een bepaalde reden de trainingen algemeen afgelast worden, dan zal de terreinverantwoordelijke Jani Planckaert dit meedelen aan de respectievelijke trainers en de verantwoordelijke van de website. Zo vlug mogelijk worden de spelers via Soccer Online (mail en/of sms) verwittigd.

Weetjes, foto’s, …

Heb je foto’s genomen? Wil je een wedstrijdverslagje schrijven? Mail deze dan gerust door naar communicatie@svwevelgemcity.be.

Kledij

De officiële sportkledij van SV Wevelgem City blijft eigendom van de club. Draag ze met respect. Informeer naar de kledij via het secretariaat. Tevens wensen we te vermelden dat er steeds kortingsbonnen te verkrijgen zijn voor voetbalschoenen, keeperkledij en algemene aankopen bij Sport Lauwers.

Social Media

Het gebruik van Facebook en andere sociale media zijn aangenaam om uw ploeg te steunen. Kritiek op sportieve leiding, beslissingen, medespelers en dergelijke dienen echter bij de verantwoordelijke jeugdcoördinator en/of TVJO persoonlijk geuit te worden. Onregelmatigheden of inbreuken worden niet getolereerd. Heb je een probleem, spreek er dan in alle discretie over met onze ombudsdienst.

Waar let je op als je sociale media gebruikt m.b.t. SV Wevelgem City:

Heb je een vraag rond het gebruik van social media, stel ze gerust aan onze cel communicatie via communicatie@svwevelgemcity.be.