De jeugd neemt binnen onze club een centrale plaats in, want zonder jeugdleden heeft de club geen bestaansrecht. Er wordt dan ook alles aan gedaan om onze vereniging voor de jeugd zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

SV Wevelgem City staat voor een opleiding waarin opvoeding en sportief voetbalonderricht samengaan. De club is er zich degelijk van bewust dat jeugd gelijk staat aan toekomst en doet er alles aan om zo veel mogelijk jeugdspelers te laten doorvloeien naar de eerste ploeg.
De sportieve doelstellingen en eindtermen worden opgesteld door de coördinatoren en de sportieve cel. Deze doelstellingen garanderen de continuïteit in de ontwikkeling van de spelers.

Men gaat stap voor stap de doelstellingen trachten te behalen zonder af te doen aan het plezier van voetbal en de groepssfeer. Ook belangrijk is een goed contact met de ouders want samen kunnen de kinderen gestimuleerd en aangemoedigd worden in hun favoriete sport: het voetbal.

Elke trainer wordt eveneens begeleid en ondersteund door een de afgevaardigde van de verschillenden bestuurscellen. Deze cellen vormen de ruggengraat van de jeugdopleiding en dienen ter ondersteuning van de trainers. SV Wevelgem City wil elke trainer begeleiden in de vele aspecten van zijn functie . Op deze manier kan proactief worden opgetreden en bijgestuurd zodat de communicatie tussen ouders, spelers, trainers en bestuur zo optimaal mogelijk verloopt.

SV Wevelgem City hoopt op deze manier bij te dragen tot het uitbouwen van een recreatieve of professionele voetbalcarrière van onze jeugdspelers.

Hoe goed de club ook gestructureerd is toch kan er altijd wat fout lopen. Om dit tot een minimum te herleiden hebben we charters (of interne reglementen) opgesteld voor de spelers, ouders, trainers, coördinatoren en bestuursleden.

Lee hier het charter voor de ouders: charter ouders

Lees hier het charter voor de trainers: charter trainers