Als bestuur van SV Wevelgem City hebben we ervoor gekozen om een beleidsplan op te maken zowel voor de Jeugdopleiding als voor de volledige club. Hiermee willen we benadrukken wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dit zullen doen.

De missie geeft de bestaansreden weer van de club en de visie schetst het kader hieromtrent. Uit een bevraging bij zowel spelers, ouders, trainers als bestuurslui hebben we een aantal strategische doelstellingen vastgelegd als kapstok voor de volgende jaren. Hieruit blijkt dat SV Wevelgem City een heel sterke ambitie heeft om verder te groeien de volgende jaren.

SV Wevelgem City heeft tot doel de jeugd uit de regio Wevelgem te ontwikkelen door het beoefenen van voetbalsport op een kwalitatief hoogstaande wijze en op een zo hoog mogelijk niveau. 
Dit dient te gebeuren binnen een hechte organisatiestructuur waar, naast het plezier in het beoefenen van de voetbalsport, tevens een gezellig en actief verenigingsleven centraal staat.

SV Wevelgem City wil zich vooral kenmerken als een voetbalclub die de jeugdopleiding als reden van zijn bestaan heeft.

Het steeds verder optimaliseren van de jeugdopleiding ziet de club als de belangrijkste voorwaarde voor het verzekeren van zijn eigen duurzaam bestaan en dit niet alleen op sportief vlak, maar evenzeer op vlak van het verenigingsleven. Daarom willen wij een kader aanbieden waarbij jongeren zich in het voetbalspel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen zodat ze er echt plezier aan beleven en ze nadien in de vereniging actief blijven als speler, trainer, scheidsrechter, bestuurslid, afgevaardigde, medewerker, …

De bedoeling bestaat erin dat het fanion elftal zoveel mogelijk uit eigen jeugdspelers bestaat, aangevuld met jonge spelers die gehaald worden op basis van hun kwaliteiten en mentaliteit. Tevens wordt voorkeur gegeven aan spelers die een gedeelte van hun opleiding bij SV Wevelgem City genoten.

Deze missie wordt mogelijk gemaakt dankzij volgende engagementen vanuit de club :

– Een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding onder de deskundige leiding van vakbekwame coördinatoren en trainers en onderbouwd door een coherent opleidingsplan is de basis van onze club. Dit moet ervoor zorgen dat de A-kern uitgebouwd wordt met eigen jeugdspelers.

– Een evenwichtig samengesteld financieel budget waarbij niet alleen aandacht besteed wordt aan voldoende inkomsten, maar ook de uitgaven constant onder controle worden gehouden.

– Een gestructureerde uitbouw van de organisatie zowel voor de 1ste ploeg als voor de jeugdafdeling met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en taken.

– Een accommodatie die niet alleen aan alle wettelijke eisen voldoet, maar ook een meerwaarde biedt zodat op een optimale wijze voetbal kan gespeeld worden. Dit in samenwerking met het Bestuur van onze gemeente Wevelgem.

– Een interne en externe communicatie zodat niet alleen alle leden op de hoogte worden gebracht van het reilen en zeilen binnen de club; maar ook dat de Wevelgemse gemeenschap een positief beeld krijgt van onze werking.

– Een activiteitenprogramma dat de ‘familieband’ binnen de club versterkt