Benny was van oes

Gepost op 08/10/2017

De voorbije jaargang was Benny Caillau bij onze club aangesloten. Bij het begin van het seizoen had hij een zwaar verkeersongeval, zijn seizoen was meteen naar de knoppen. Fris uw geheugen op en lees het verslag “Benny is van oes.”. U vindt het bij “Overig nieuws”. 

Wevelgem, 3 oktober 2017

Hey Benny,

Moa vent toch, da’s lange geleden da’k nog iets van jou heb gehoord. Den tijd goat zo zere. Hoe goat tut nu nog? ‘T is bijkans een jaar geleden van joen accident zeker? ‘k Heb gehoard dat ge nu bij Nieuwkerke speelt. We ken dat doar, amaai nog nie. M’ een doar verleden joare beire hard tegen oes toeppe gekregen, 4-0. W’ adden niks te piepen. Kuki op of nere ’t was al geen avance, d’er aan waren we, met den hoaze bezet. We zijn ton moar van miserie naar da cafeetje met da klein bazinneke geweest, het Hoazenkasteel. Bestaat dat doar nog?

‘k Moen een twukke vroagen. Noaste weke spelen tegen gieder moar ik kan nie kommen, ’t is te verre met de velo. Ge weet da kik nu en ton in de gazette schrieve over ‘t voetbal. Zou je alstenblieft ’t een en ander willen upschrieven voar mij? ’t Goat em da niemand weten als gij da voar ene keer doet in mien plekke. Ge moet het niet verzenden in een enveloppe, e-mailleer het moar. Were ne zegel gespaard. ‘K ga der ton miene noame onderzetten, da messant toch nie zeker?

Ge zijt merci,

GVA

Nieuwkerke, 08 oktober 2017

Dag GVA,

Benne kik ben blij dat die match gedoan is. ’t Is al veertien doagen aan een stuk dat oesen trainer daar bezig van is, ie kost van niet anders ne meer klappen. Te lange leste begost dat ferm tegen te steken. ’t Was wreid schoon weer en daar mee ist voar us oal gezeid. ‘k Versta niet dat gieder nog moar vuuf punten hebt. En da we met 0-3 verloren zijn is geen schande, ’t koste nog veel meer zijn.

Pakt nu den eersten team. Hoevele kansen hebde nie gehad? ‘k Goa ze ne keer resumeren: twee corners in de eerste vijf minuten, een goeie scheute op ’t kot, een bolle op de paal van diene Hermans en nog ne corner of twee. We begosten us of te vroagen als de netten misschien aan de verkeerde kant hingen. ’t Was bijkans zoverre als De Leersnijder naar binnen kwam en naar de winkelhaak schoot, ’t scheelde geen haar. In de 32° minute, ’t koste niet bluven duren, was het 0-1. Hermans hield eerst nog een beetje de zot met ziene man en dan schoot ie hem binnen, droge weg. Op nog ne corner wast het 0-2. Oeze keeper lostte pertank moar een klein beetje zijne bal en toch was ’t binnen via Gert Decorte. Woar heb je den dienen gehoald? Zulk ne goen, moa vent toch. We woaren blij dat we kosten goan rusten want w’oan biekans geen oasem meer.

Den tweeden team hebben we nog goed begonnen met een paar attakken vanop rechts. Moar ‘t heeft oal te gare nie vele geholpen. Den eerste keer da Wevelgem kostte deure goan was ’t al biekans prijs: were dezelfden, Hermans. Op corner, ’t moest er van komen, was het 0-3. ‘k Goa nie beginnen zagen, moar were diene Hermans. De reste van de match is om te vergeten. De ene kans achter de andere voar gieder. Enfin, ‘k was content dat het gedoan was. We zien ton moar van miserie noar ’t Hazenkasteel geweest.

Benny

PS: Alle gelijkenissen met bepaalde personen zijn louter toevallig en kunnen geen aanleiding geven
tot vervolging of financiële compensaties