Benny is van oes

Gepost op 19/09/2017

Hey Benny,

Hoe is ‘t met je? ‘k Heb hoaren zeggen dat je veel chance gehad hebt in joen ongeluk. Deur ’t oge van de noalde gekropen, gelijk of da ze da zeggen. W’een nogal verschoten toen da we het hoarden. Verleden week in de match tegen Avelgem had ik het oal gezeid: “Woar is Benny?” Moar ‘k wiste ik dan nog van nieten. Ge zijt nog wel nie lange in Wevelgem, moar ‘t is gelijk: “Benny, ge zijt van oes !” ’t Was nogal een twukke achter de match in Avelgem. Ge ziet dat van hier, a je twee punten kwiet zijt in de laotste minute zie je vaneigens nie blij. Moa vent toch, vies da ze woaren. Den trainer op kop, de spelers, alle man was beire ontgoocheld. Twee onnozele punten kwijt, da’s niets als je
bepeist wat da gij voren hebt. En ‘k heb direct gezeid: “Al zolange of dat die joeigne niet kan kommen goa ‘k maken dat ie toch van een twadde weet.” ‘k Hope da je der blij mee zijt. Ge moe geen fouten zoeken, benne kik da wel niet gewend, hé. ’t Is joaren geleden dat ik nog ne brief e geschreven.

Z’ een d’er nog een beetje ingevlogen. Van d’eerste minute, ’t woaren gelijk leeuwen. Direct met ollemaole voor ’t kot. En moar buzze geven. Best da Henk ‘t meeste heeft opgeschreven, ’t was veel te vele om t’ onthouden. Achter tien minuten: Meyerke van verre. De keeper a ton al chance. De ene keure achter d’andere. ’t Moest er van komen: Vachtje past noar Matty. Ie draait rond den back van d’andere en schiet binnen, in t’ kleinste gatje. Moa vent toch, blij dat we woaren. En ’t ging moa deure. Eerst nog ne keer Vachtje, tonne was ’t an Josse en een beetje loater mocht
Rob ook nog ne keer proberen. Moar geen goals, toemme toch. De gasten van Beveren-Leie wisten niet wat ze zagen: we kwamen van alle kanten. M’ een wel ene keer chance hèt: de centrefort van d’ andere draait hem en schiet direct op ’t kot. D’er over. Moa vent toch, ze zijn den bal moeten goan zoeken met twee man. ‘k Weet nie of ze al were zijn.
A je peist dat ’t gedoan is voor den eersten tème, bijlange nie moatje, de groatste kanse moe nog kommen. Alexander gaat schoane deure op rechts, ne goeie voorzet: niemand. Te tju toch, zulke kanse en were geen goal.

Geen wissels an den tème. En were van ’t zelfste: goazze geven. Direct een grote kans voor Vachtje: d’er neffens. De dieje van Beveren woaren nu ook nie gekommen om ulder te loaten doen. “ Wukke,” zeiden ze “we kun wieder dat ook.” Moar ton up zijn Waregens gezeid en ‘k kan dat niet goed achter doen up papier. Van dan hemme afgezien. Oesen keeper wa beire goed. Eerst ne vrijschop van onder de latte gebokst. Dan van stief dichte : vlak op hem en den bal nie lossen é. “Wadde,” zei Matty “kanne kik dat ook!” Zijn scheute ging op de latte. Zovele kansen voar d’andere, da kan niet blijven duren, dat weet je zo. Achter ne corner bleef de bolle plakken in de grote carré en Termote schupt binnen. 1-1 ’t Was doar niks van te zeggen. De supporters woaren al bijkans content met ne draw, moar doeze nie. Ze kwamen d’er weer een beetje door. De laatste tien minuten waren van lekt mijn liptje. Eerst Vachten alleen op de goal, d’er juuste neffens. ‘k Spronge al rechte. Nog geen twee minuten loater ging Hanson alleen deure : vlak
op de keeper en ’t was zoveel plekke d’er neffens. We hadden dan ne corner of twee.

En nu moet je gaan zitten en goed horten. ‘k Peis dat achter ne corner of ne voorzet was dat de backs van Beveren den bal wegkopten, vlak in de voeten van Alexander Messi, ’t is geen ene anderen die da ook kan. Hij pakt in ene keer den bal op zijne rechtervoet, een klein beetje met de buitenkant van zijne knoezel. Hij geeft d’er daar ne patat op, vlak in de winkelhaak. ‘k Heb da nog nie vele gezien . De keeper heeft ‘t nooit geweten. Wieder kwamen biekansen zot: 2-1 in de tnegenste minuut. Den arbiter vond ’t zulk ne schone match dat hij nog een beetje wilde voortdoen. En wieder moar schuifelen dat gedoan was.

‘k Moe ’t stoppen, de patatten zijn zoachte en puree eet ik nie geiren.
Ge moet ’t goed onthouden en ‘k goa ’t moar ene keer zeggen: “Van zozere da ge kunt, moet je zelf
komen kijken.” Dat ik van die brieven af ben, want ’t is doar wreed veel werk aan.

GVA