Paaskamp gaat door !!!

Gepost op 27/03/2021

We hebben alles heel goed bekeken en willen er volop voor gaan! Niet alleen omdat onze spelers dat verdienen, maar ook omdat we heel goed beseffen dat opvang voor de ouders in deze tijden absoluut geen sinecure is!

De organisatie van een ‘normaal’ kamp is helemaal geen evidentie. Vandaar dat ik u wil vragen om de volgende consequenties heel goed door te nemen.

– Iedereen weet dat we opnieuw moeten overschakelen naar vaste bubbels van 10. Dat betekent dat we een extra trainer nodig hebben, maar ook dat we helemaal niet kunnen garanderen dat iedere speler bij zijn eigen geboortejaar zal kunnen spelen. We doen onze uiterste best om evenwaardige groepen samen te stellen en houden zeker in de mate van het mogelijk rekening met eventuele aanvragen, maar hopen op ieders begrip.

– We zullen terreinen 1 en 2 gebruiken en daarop afgebakende zones creëren waar ieder ploegje ’s morgens toekomt op zijn eigen veldje. De jongste spelertjes zullen in de morgen op kunstgras trainen en ’s middags op terrein 2. De oudere spelers zullen dat omgekeerd doen. Ook kijken we voor aparte in- en uitgangen om de toe- en uitstroom van spelers wat te stoomlijnen.

Warm eten kunnen we nog altijd aanbieden door onze onovertroffen toppers van de kookploeg. De lunch zal wel doorgaan in twee shifts en op een ander tijdstip. Ook de tussendoortjes zullen allemaal in een aparte verpakking zitten.

– Normaal was er deze editie kans op opvang. Deze kan jammer genoeg NIET doorgaan. Al die bubbels uit elkaar houden lukt ons echt niet.

– Belangrijke richtlijn van hogerop: wie naar het paaskamp komt, kan niet meer deelnemen aan de teamtrainingen ’s avonds en mag in die week ook geen andere hobby uitoefenen!

– Hou er rekening mee dat we ook de coronamaatregelen naar ontsmetting en circulatie nog strenger moeten opvolgen. De gemeente zal daar ook zeker op toezien. Wie koorts of andere symptomen vertoont, vragen we nadrukkelijk om thuis te blijven en ons te verwittigen. Wie ziek zou worden op kamp, wordt opgevangen in ons EHBO-lokaal. In dat geval verwittigen wij de ouders.

– Op het paaskamp ligt de focus nog altijd het meest op voetbal, maar we zullen deze editie op zoek gaan naar alternatieven voor de uitstapjes van de andere edities.

Wie na het lezen van al deze maatregelen toch nog wenst uit te schrijven, kan dit doen tot en met 31/3 met terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Daarna gaan we ervanuit dat alle spelertjes aanwezig zijn.