Secretariaat tijdens corona

Gepost op 03/11/2020

Het secretariaat is voorlopig gesloten zolang de trainingen niet worden hervat. Voor dringende zaken (vb. verwerken sportongevallendossier) kan er een afspraak gemaakt worden via secretariaat@svwevelgemcity.be. Documenten voor de mutualiteit zullen we bij het hervatten van de activiteiten allemaal bundelen en in één keer verwerken. 

Alvast bedankt voor het begrip.