Ombudsdienst 2020 – 2021

Gepost op 15/08/2019

In een club van om en bij de 400 leden zijn goede afspraken onontbeerlijk voor een vlotte dagdagelijkse werking. Ondanks deze afspraken, die we o.a. hebben omschreven in een aantal charters, is het mogelijk dat er meningsverschillen optreden tussen verschillende partijen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, zolang dat gebeurt met het nodige respect voor de tegenpartij.

Zit je met een vraag / twijfel dan is het nuttig te weten bij wie je in eerste instantie terecht kan. Vragen van sportieve aard dienen altijd  eerst besproken te worden met de rechtstreeks verantwoordelijke (trainer / coördinator / TVJO). Heb je het gevoel dat er geen gehoor wordt gegeven aan jouw vraag, kun je terecht bij het jeugdbestuur. Hiervoor werd David Decoene aangesteld als vertrouwenspersoon. Ook met persoonlijke problemen die (on)rechtstreeks een gevolg kunnen hebben op het functioneren binnen SV Wevelgem City, kan men (indien gewenst) bij ons terecht. Uiteraard wordt hierbij de nodige discretie verzekerd.

Verder zal deze cel erover waken dat de afspraken (zie ook de charters) door elke betrokken partij (spelers, ouders, …) worden nageleefd. We rekenen hierbij op ieders gezond verstand. Indien er herhaaldelijke inbreuken worden vastgesteld, worden de betrokken personen uitgenodigd voor een gesprek. Een typisch voorbeeld: negatief gedrag aan de zijlijn t.a.v. scheidsrechters, tegenstanders …

Taakomschrijvingen en aandachtspunten bij de werking van de ombudsdienst

Vertrouwenspersoon – David Decoene – ombudsdienst@svwevelgemcity.be – 0497 58 85 01