Wat te doen bij een sportongeluk?

Gepost op 10/08/2019

Diagnose

Er zijn twee mogelijke scenario’s bij het oplopen van een blessure:

Toelichting bij de ‘verzekering’ van de Belgische Voetbalbond

De spelers van Sv Wevelgem City zijn voor zo ver ze minimum 5 jaar zijn en aangesloten bij de KBVB verzekerd bij de Belgische Voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen (Federaal SolidariteitsFonds (F.S.F) van de KBVB). Zoals de naam het reeds zegt is dit in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen. Het solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door de clubs die wedstrijden inrichten. De bijdrage schommelt, afhankelijk van de leeftijd, per aangesloten lid. Daarnaast betaalt de club aan de bond het lidgeld, afhankelijk van de leeftijd per aangesloten lid.
Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voor doen op de accommodatie van de club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of de plaats van training, behalve wanneer de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming

Administratie scenario 1 – tussenkomst KBVB

Stap 1: Invullen formulier ‘aangifte ongeval’

Stap 2: Tijdig binnenbrengen van aangifte

Stap 3: Bewijs ontvangst aangifte

Stap 4: Formulier voor genezing / herstelattest

Stap 5: Vervolledigen dossier voor de terugbetaling

Stap 6: Terugbetaling

Revalidatie / opvolging blessure

Verwittig bij een blessure (groot en klein) altijd de trainer! Hij zal een dossier aanmaken in PSD. Bij verdere communicatie over de blessure zet je altijd trainer en de TVJO in cc van eventuele mails. Na het oplopen van de blessure maak je zo snel mogelijk een afspraak met de kinesist van de club. Jens is op maandag aanwezig op de club (op afspraak). Deze eerste afspraak is op kosten van de club. Dit geldt zowel voor scenario 1 als 2 (zie eerder).

Jens zal na een eerste onderzoek beslissen of de speler verdere kiné nodig heeft. En of hij eventueel doorverwezen moet worden naar een arts. Voor een optimale en vlotte opvolging van de blessure raden we sterk aan om de verdere kinébeurten ook door Jens te laten gebeuren.

Afh. van de aard van de blessure zal de speler (vanaf U12) aansluiten bij de revalidatietraining onder leiding van Margot Vanacker. Deze training gaat door op dinsdag. Margot en Jens bekijken samen wat deze revalidatie precies moet inhouden. Zij houden ook de trainers permanent op de hoogte. Pas als Margot groen licht geeft, kan de speler terug aansluiten bij z’n groep en geselecteerd worden voor wedstrijden. Een speler die deze procedure niet goed opvolgt, kan niet aansluiten bij zijn groep en kan niet geselecteerd worden.

Contact

Alle dossiers m.b.t. blessures worden gecoördineerd door: