We vatten nog eens samen

Gepost op 09/01/2019

Jawadde, wat was dat allemaal op ons geliefde SVW de afgelopen dagen? Volgend seizoen zullen de bestuursorganen er ietwat anders uitzien. Dankzij het engagement van velen, is de continuïteit van onze werking verzekerd. Er is de afgelopen jaren zeer goed werk geleverd en er staat een stevige organisatie en structuur op poten.We vatten nog even samen:

Voorzitter Henk Louf en in zijn spoor ondervoorzitter Rik Valcke en penningmeester Jo Vanmaercke verlaten de beheerraad op het einde van het seizoen. Geert Vanacker besliste om onmiddellijk te stoppen. Lees hierover nog eens het persbericht.

Volgend seizoen zal Vincent Mispelaere (momenteel ondervoorzitter jeugdbestuur) het voorzitterschap van de club op zich nemen. Hierbij ondersteund door Wouter Verrote als ondervoorzitter. 

Didier Dekeirel wordt de nieuwe secretaris van de beheerraad en gerechtigd correspondent van de club. Didier is reeds van bij de opstart van het huidige SVW actief in diverse functies in het jeugdbestuur. Momenteel kennen we Didier als jeugdsecretaris en bezieler van het paaskamp en de familiehappening.

Jürgen Boone wordt volgend seizoen de nieuwe jeugdvoorzitter in opvolging van Wouter Verrote. Jürgen is al enkele jaren actief in het jeugdbestuur als communicatieverantwoordelijke en bezieler van de Isola fashion cup. Steven Salembier wordt de nieuwe ondervoorzitter van het jeugdbestuur. Zoals gebruikelijk binnen onze club zullen beiden het jeugdbestuur vertegenwoordigen in de beheerraad van de club.

Voorts willen we ook benadrukken dat Isola Fashion, VVR elektro en AXA aan boord blijven als sponsor.